DE Bygningsfornyelse Aps

Hvad tilbyder vi?

Gode materialer er en selvfølgelighed

Vores kompentancer er

 • Vi kan løse hele betonrenoveringsopgaven - med faglærte medarbejdere
 • 35 års erfaring med betonrenovering
 • 46 års erfaring med betonkonstruktioner
 • Gratis konsulentbistand og behandlingsforslag
 • Ingen unødvendige opstartsomkostninger
 • Egne kalkulationer – vi anbefaler de for Bygherren mest fordelagtige løsninger
 • *Mulighed for fastpris tilbud på betonrenoveringsopgaver  Betonrenovering, eventuelt i kombination med overfladebeskyttelse, bør overvejes hvis der er konstateret eller mistanke om:

 • Karbonatisering
 • Alkalikiselreaktioner
 • Armeringskorrosion
 • Begroninger eller tilsmudsning på betonoverflader
 • Afskalning af betonstykker
 • Revnedannelser
 • Manglende styrke i konstruktionen
 • Afskalning af overfladebehandling
 • Vandindtrængning
 • Påvirkning fra salte eller andre kemikalier


 • Hovedprincipper for udførelse af betonrenovering

 • Afrensning er vigtigt for at skabe god bund for overfladebehandling, samt for at få alle skader frem i lyset.
 • Udhugning af dårligt beton og klargøring af reparationssted ved udførelse af korrekt dimensionering og rengøring.
 • Svumning af reparationssted og armeringsjern for at opnå god vedhæftning.
 • Isætning af specialbeton udviklet til betonrenovering.
 • Finisharbejde herunder evt. udførelse af struktur, afforskalling, filtsning mv.
 • Overfladebehandling i form af overfladeudjævning, overfladebehandling med maling eller imprægnering.

 • Der skal altid tages højde for hvilken afrensningsmetode, der er den mest hensigtsmæssige til opgaven, om det er mere hensigtsmæssigt at udføre sprøjtebeton i stedet for traditionel betonrenovering, samt hvilken finish, der er optimal. Her tænkes såvel på overfladens struktur som på valg af overfladebehandling. Desuden kan det i specielle tilfælde være nødvendigt at udføre yderligere forstærkning af konstruktionen, yderligere kemikalieresistens eller måske katodisk beskyttelse. DE- Betonrenovering tager stilling i hvert enkelt tilfælde og kan løse alle opgaver.  Garanti
  Der ydes altid 5 års garanti på håndværksmæssigt korrekt udført arbejde jf. gældende regler.  Kvalitetssikring samt Drift og Vedligehold
  Vi anbefaler, at overfladerne mindst en gang årligt gennemgås for eventuelle skader.
  Hvis mangler konstateres, kontaktes DE- Betonrenovering, helst i god tid.
  I øvrigt udbedres observerede skader i henhold til materialeleverandørens forskrifter, som medfølger i kvalitetssikringsmaterialet.
  Overfladebehandlingsprodukter skal have hærdningstid ca. 8 uger inden den maksimale styrke er opnået.

  Referencer

  * Udført i C&E regi.

  Om DE Bygningsfornyelse Aps Medlem af Dansk Byggeri

  Byg garanti

  Mere end 35 års erfaring

  Gode materialer er en selvfølgelighed, men selv gode materialer løser ikke opgaven hvis de ikke anvendes korrekt.
  DE Bygningsfornyelse er specialiseret i betonrenovering gennem mere end 35 år og udfører alle opgaver i forbindelse med betonrenovering fra afrensningen, over reparationer til udførelse af den færdige overfladebehandling.

  Arbejdet udføres af uddannede medarbejdere, der kender til teknologien bag betonbyggerier og derfor kan være med til at fastlægge den optimale betonrenovering.

  Vi arbejder dagligt med betonrenovering, har de nødvendige maskiner og koncepter, samt kender produkter og procedurer til bunds.
  Vi kan gå lige på opgaven, uden risiko for hovsaløsninger eller unødvendige omkostninger til materiel, oplæring af medarbejdere, vurdering af arbejdsgange, udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale osv.

  Vi besigtiger gerne din opgave, så vi sammen kan vurdere, hvordan en optimal løsning udføres, når der skal tages hensyn til udseende, holdbarhed og naturligvis økonomi.
  Vi vurderer skadesårsager og –risici og udarbejder på baggrund heraf behandlingsforslag.
  Kontakt os hvis du ønsker yderligere information, referencer eller besøg.

  Samarbejdspartnere

  1950+ Renoveret altaner
  42 Projekter
  35 Års erfaring

  Kontakt os

  Gratis konsultation

  +45 2730 7030


  danny@de-renovering.dk

  DE Bygningsfornyelse Aps

  Hornsherredvej 250A, Lyndby Strand

  4070 Kirke Hyllinge


  TELEFON +45 2730 7030 | CVR 40500057

  danny@de-renovering.dk